Thứ 2 - 6: Sáng : 7h15 - 12h, Chiều: 13h30h - 17h / Thứ 7: 7h30 - 12h
Hotline (từ 8h00-17h00): 0989819115
Cấp cứu (từ 17h00-8h00): 0989809115

BSCK1. Ngô Trung Kiên

TS.BS. Ngô Trung Kiên

Chuyên khoa: Phẫu thuật Tiết niệu
Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

TS.BS. Ngô Trung Kiên

Chuyên khoa: Phẫu thuật Tiết niệu
Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

1. Quá trình đào tạo:

– Tốt nghiệp bác sỹ Đa khoa: 2001

– Tốt nghiệp hệ sau đại học: 2002

– Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa I: 2009

2. Quá trình công tác

– Từ năm 2001 đến 2006: Nv học việc khoa Tiết niệu 

– Từ năm 2001 đến 2016: Phó khoa Tiết niệu -BV Xanh Pôn.

– Từ năm 2016 đến hiện nay: Trưởng khoa Tiết niệu.

3. Kinh nghiệm và thành tích nổi bật

– Có 19 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành: Phẫu thuật Tiết niệu.

– Đào tạo trong nước: Được đào tạo nhiều nơi trong các BV Bạch Mai, Việt Đức,…

– Đào tạo ngoài nước: Đào tạo bác sĩ nội trú FFI (Pháp).

– Đào tạo chuyên khoa sâu: Sau đại học và các chuyên khoa sâu về thận tiết niệu

– Bài báo trong nước; Nhiều bào báo trong nước

– Bài báo nước ngoài: Tham gia cùng nhiều bào báo nước ngoài

– Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: ………………………………

– Chủ nhiệm đề tài cấp khác ………………………………

– Khen thưởng: ………………………………