Thứ 2 - 6: Sáng : 7h15 - 12h, Chiều: 13h30h - 17h / Thứ 7: 7h30 - 12h
Hotline (từ 8h00-17h00): 0989819115
Cấp cứu (từ 17h00-8h00): 0989809115
  • Email: kythuatcaoxanhpon@gmail.com
  • Hotline : 0989819115
  • Địa chỉ: 12 Chu Văn An,Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Giờ làm việc: Sáng: 7h:15 - 12h, Chiều: 13h30 - 17h:00 từ Thứ 2 - Thứ 6; Thứ 7: 7h30 đến 12h
  • Wedside: http://tieuhoahn.paditech.org/