Thứ 2 - 6: Sáng : 7h15 - 12h, Chiều: 13h30h - 17h / Thứ 7: 7h30 - 12h
Hotline (từ 8h00-17h00): 0989819115
Cấp cứu (từ 17h00-8h00): 0989809115

Ts. Nguyễn Thị Hương Lan

Ts. Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên khoa: Dinh dưỡng
Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Ts. Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên khoa: Dinh dưỡng
Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

1. Quá trình đào tạo

2. Quá trình công tác

3. Quá trình công tác