Thứ 2 - 6: Sáng : 7h15 - 12h, Chiều: 13h30h - 17h / Thứ 7: 7h30 - 12h
Hotline (từ 8h00-17h00): 0989819115
Cấp cứu (từ 17h00-8h00): 0989809115

Video

Video

Cắt Đại tràng góc lách Nội soi - Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà nội

Clip cắt trực tràng nội soi tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà nội

Clip cắt đại tràng phải nội soi tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà nội

Vét hạch trong cắt ĐT nội soi - Trung tâm Kỹ thuật cao & Tiêu hóa Hà nội

Clip đổi mới & sáng tạo trong lĩnh vực y tế tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà nội

Clip khánh thành và thông cáo hoạt động Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà nội

Clip khám chữa bệnh nói không với phong bì tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà nội

Clip quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà nội