Thứ 2 - 6: Sáng : 7h15 - 12h, Chiều: 13h30h - 17h / Thứ 7: 7h30 - 12h
Hotline (từ 8h00-17h00): 0989819115
Cấp cứu (từ 17h00-8h00): 0989809115

Ts.Bs. Nguyễn Đình Hưng

Ts.Bs Nguyễn Đình Hưng

Chuyên khoa: Phẫu thuật thần kinh
Giám Đốc - Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Ts.Bs Nguyễn Đình Hưng

Chuyên khoa: Phẫu thuật thần kinh
Giám Đốc - Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

1. Quá trình đào tạo:

– Tốt nghiệp bác sỹ Đa khoa:

– Tốt nghiệp hệ sau đại học:

– Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa:

 

2. Quá trình công tác

– Từ năm ….. đến ……: 

– Từ năm ….. đến ……: 

– Từ năm ….. đến hiện nay: 

 

3. Kinh nghiệm và thành tích nổi bật

– Có…năm kinh nghiệm trong chuyên ngành: …………….

– Đào tạo trong nước: ……………………….………

– Đào tạo ngoài nước: …………………………….…

– Đào tạo chuyên khoa sâu: ………………………………

– Bài báo trong nước ………………………………

– Bài báo nước ngoài: ………………………………

– Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: ………………………………

– Chủ nhiệm đề tài cấp khác ………………………………

– Khen thưởng: ………………………………